2017 Jobcoach


Vier jobcoaches helpen mensen met autisme aan een job


De vzw’s Autistem en Groep Ubuntu hebben de handen in elkaar geslagen voor een project rond jobcoaching voor mensen met autisme. Autistem is een vereniging die wil opkomen voor de belangen van mensen met autisme. Groep Ubuntu ondersteunt dan weer mensen met een beperking in het zuiden van de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Via haar dienst Begeleid werken biedt Groep Ubuntu mensen met een beperking de kans om mee te werken op de gewone arbeidsmarkt.Sinds midden juni 2017 zijn er vier jobcoaches aan het werk om mensen met autisme te helpen op zoek naar werk én tijdens hun werk. ‘De jobbcoaches helpen niet alleen in de zoektocht naar werk maar geven ook ondersteuning eenmaal je een job beet hebt. Ze ondersteunen zowel de werknemer, de begeleider op de werkvloer als de werkgever’, vertelt Joke Seegers van vzw Autistem.Het project is volgens kenners meer dan welkom. Door het gebrek aan steun in hun zoektocht naar werk belanden mensen nu vaak in een depressie of zijn ze vatbaar voor andere psychische problemen. Lut Louwagie, coördinator van de dienst Begeleid werken, zegt dat ze in hun regio al jaren de nood ondervinden van een specifieke jobcoaching voor mensen met autisme en normale begaafdheid. ‘Door te vertrekken vanuit de vaardigheden en kwaliteiten van elke persoon willen we die mensen ondersteunen bij een zinvolle weekinvulling. Die weekinvulling kan een combinatie zijn van werk, vrije tijd, opleiding, ... Doel is dat ze hun leven terug wat op orde krijgen en iets betekenen voor hun omgeving. Daardoor verhoogt hun zelfbeeld, krijgen ze een rustiger dag-nachtritme en kunnen ze groeien op vlak van arbeidsattitudes. Doorstromen naar betaalde tewerkstelling kan maar hoeft niet. We willen ondersteuning bieden op de werkvloer in het gewone arbeidscircuit, zowel bij werk op vrijwillige basis als bij betaald werk. De jobcoach vangt de autismespecifieke beperkingen op de werkplek op door verduidelijking, voorspelbaarheid, het checken van draagkracht en het blijven herinneren aan mogelijke beperkingen door autisme. Hij is zo de verbindingsfiguur tussen de persoon met autisme en de werkgever. Op die manier willen we kwaliteit van leven en participatie bevorderen.’Wie betaalt wat?Door de zorgvernieuwing kan dit project voor een deel betaald worden via RTH, Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Dat is een ‘potje’ dat de overheid ter beschikking stelt van mensen met een beperking waardoor ze zelf hun zorg kunnen bepalen en betalen. Maar ook de vzw Autistem komt over de brug met financiële steun. Zij zullen een groot deel van de loonkosten van een halftijdse jobcoach opnemen gedurende drie jaar. Dit maakt het voor de jobcoaches van Groep Ubuntu mogelijk om naast het coachen van deze doelgroep ook de ruimte te krijgen om expertise op te bouwen en te delen met andere gelijkaardige organisaties. Het project wordt immers opgestart in de regio Zuid-West-Vlaanderen maar de bedoeling is om dit aanbod verder uit te breiden over heel Vlaanderen.Wie de complexe problematiek van autisme een beetje kent, zal dit initiatief zeker toejuichen. Het belang van een specifieke begeleiding voor mensen met autisme in hun zoektocht naar werk kan immers moeilijk overschat worden. Zij horen er terug bij!
Afbeelding voor project 2017 Jobcoach

Logo van Lions club Brugge Zeehaven  en Lions club Harelbeke Logo van Rotary club Waregem en Rotary club Ronse Logo van Innerwheel Logo van Globetrade Logo van Wings and Wheels Ursel Logo van Staf Steegmans Logo van Music For Life Logo van Radio 2 Logo Stan, trefpunt verstandelijke handicap Logo van de Colors Torhout Logo van Quiz-kras door Europa, JCI Oudenaarde