Grote veranderingen in het Vlaamse zorglandschap

  28 Apr 2016 door Autistem

Er zijn grote wijzigingen aan de gang in de zorgsector voor personen met een beperking. Vanaf 1 januari 2015 werden MPI’s (Medisch pedagogisch instituut) omgevormd naar MFC (Multifuncioneel Centrum voor minderjarigen) en FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen).

Dit als voorbereiding om de klienten zorg op maat te kunnen bieden. Vanaf 1 januari 2017 is de PersoonsVolgende Financiering (PVF) voor volwassene een feit. Intussen wordt gewerkt aan de PVF voor minderjarigen. De PVF kadert ook in Perspectiefplan 2020, het plan van Vlaams minister Jo Vandeurzen om de sector voor personen met een beperking grondig te hervormen.

Uitgangspunt van de PVF is dat niet meer de voorziening, maar de persoon zelf de financiële middelen krijgt voor zijn ondersteuning. Het gezin en het netwerk kunnen die ondersteuning geven, maar ook reguliere diensten zoals bijvoorbeeld poetshulp. En soms is er nood aan professionele hulp van een erkende zorgaanbieder. Met PVF kunnen al die verschillende ondersteuningsvormen gecombineerd worden.

 

Het PVF-systeem bestaat uit twee trappen:

 • Trap 1 : het basisondersteuningsbudget (BOB)
 • Trap 2: het persoonsvolgend budget (PVB)

 

Het basisondersteuningsbudget is bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het gaat om een vast bedrag van 300 euro per maand, dat door de zorgkas wordt uitbetaald. Het BOB kan vrij besteed worden. Men kan er bijvoorbeeld dienstencheques mee kopen voor een poetshulp of een vriend mee vergoeden voor vervoersonkosten, men hoeft geen verantwoording te geven.

Met een BOB kan je ook terecht bij rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) die voorziet in een beperkte ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. RTH bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. Ook een combinatie is mogelijk. Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die RTH aanbieden.

Klik hier om een filmpje te bekijken van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap over wat RTH inhoudt. 

 

Het Persoonsvolgend Budjet is er voor personen met een beperking die intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Het persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee je zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Voor de aanvraag zijn er twee belangrijke stappen:

 • Een ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB)
  Dit kan zelf opmaken of kiezen voor de dienst ondersteuningsplan(DOP), dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, ..je
   
 • Een multidisciplinair verslag
  opgemaakt door een multidisciplinair team, alle adressen kan je vinden op www.vaph.be
   

Het MDT maakt een verslag op, gebruikt indien nodig het `zorgzwaarte-instrument, stelt een budgetcategorie voor en stelt een prioriteitengroep voor

Het VAPH kent uiteindelijk het persoonsvolgend budget toe. Dat kan op 3 manieren:

 1. een voucher dan betaalt het VAPH het bedrag aan de vergunde zorgaanbieder
 2. Kies je voor de cash variant dan sta je zelf in voor de betaling
 3. een combinatie van beide

 

Klik hier voor een filmpje ‘Wat is persoonsvolgend budget?’ 
Klik hier voor een filmpje dat de verschillende stappen toont bij de aanvraag van een persoonsvolgend budget. 
En klik hier voor meer informatie, vragen en antwoorden over het PVB

 

Nu al in de zorg?

Voor personen die nu al in een voorziening verblijven, komt er een omschakeling naar het PVB op 1 januari 2017. Men is nu alles volop aan het voorbereiden. Het grote verschil is dat de voorziening de centen niet meer krijgt maar de persoon zelf een pakket persoonsvolgende middelen ontvangt (vouchers en/of cash). De voorziening maakt een inschatting van de zorgzwaarte van de persoon. Het VAPH berekent op basis van die informatie de omvang van de persoonsvolgende, zorggebonden middelen. Daarmee kan de ondersteuning verder gezet worden. Of aangepast naar eigen voorkeur. Elke gebruiker zal later ook een nieuwe dienstverleningsovereenkomst moeten aangaan met de voorziening.

Zeker hier nog te vermelden is dat woon- en leefkosten (huur, nutsvoorzieningen, voeding, kledij, ontspanning,…) betaald moeten worden uit het eigen inkomen en niet vanuit het PVB-budget.

 

Info en contact

De website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap geeft doorlopend de recentste stand van zaken rond de overgang naar PVF.

Website: www.vaph.be
E-mail: informatie@vaph.be
Tel: 02/225 85 97


Logo van Lions club Brugge Zeehaven en Lions club Harelbeke Logo van Rotary club Waregem en Rotary club Ronse Logo van Innerwheel Logo van Globetrade Logo van Wings and Wheels Ursel Logo van Staf Steegmans Logo van Music For Life Logo van Radio 2 Logo Stan, trefpunt verstandelijke handicap Logo van de Colors Torhout Logo van Quiz-kras door Europa, JCI Oudenaarde