Hoeveel mensen kregen een eigen budget?

  05 Mar 2019 door Autistem

Home› Blog› Invloed op het beleid› Hoeveel mensen kregen een eigen budget?

Hoeveel mensen kregen een eigen budget?

Geschreven op di 12 februari, 2019door Jeroen De Weerdtin de categorie Invloed op het beleid 

Hoeveel mensen kregen een eigen budget?

De verkiezingen van een nieuwe Vlaamse regering komen eraan in mei. We willen dat de volgende regering komaf maakt met de wachtlijsten. De komende weken voert Onafhankelijk Leven vzw de druk verder op. Bijna 20.000 mensen met een beperking staan op de wachtlijst voor een budget. Maar hoeveel mensen kregen dan wél een budget?

In vorig artikellas je hoe lang de wachtlijst precies is. Zo’n 18.800 mensen met een beperking wachten op een budget. Is er dan niets veranderd? Want ook in 2014 kwamen we op een gelijkaardig cijfer. Deze keer geven we informatie over de budgetten die werden toegekend de voorbije jaren. En wat je mag verwachten in 2019.

Een schot voor de boeg

Er is wel degelijk een (grote?) groep mensen van de wachtlijst die de laatste jaren (sinds 2014) zorg en ondersteuning kreeg. Maar de wachtlijst bleef toch verder aangroeien. We verwachten dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( VAPH) hierover deze maand met meer gedetailleerde cijfers en een uitleg komt.  Geen eenvoudige oefening, want er is sedert 2014 veel veranderd. We doen alvast een schot voor de boeg.

Hoeveel kinderen en jongeren kregen een PAB?

We gingen na hoeveel PAB’s werden toegekend. We baseren ons daarvoor op informatie vanwege het agentschap Jongerenwelzijn en vanuit het VAPH.

• In 2017 maken 679  gezinnen gebruik van een PAB, waarbij 87 jongvolwassenen.
• Sommigen van hen combineren een PAB met zorg en ondersteuning door een Mutlifunctioneel Centrum (MFC).
• Sinds 2014 werden 1139 PAB’stoegekend waarvan een deel via de spoedprocedure
Daarin zitten ook de 300 nieuwe PAB’s die we dit jaar verwachten (de toekenningen hiervan zijn lopende).

Uitbreidingen aanbod vanuit MFC

Naast PAB toekenningen investeerde de huidige regering ook in uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp voor kinderen en jongeren en werden tot nu nog beperkte uitbreidingen toegestaan van MFC’s (vroeger waren dat MPI’s).
• Een MFC biedt doorgaans individuele begeleidingen aan, dagondersteuning en verblijf.
• We schatten voorzichtig dat minstens 3x zoveel kinderen een oplossing vonden bij een MFC dan via een PAB.
• In 2017 maken 11.523 kinderen en jongeren gebruik van de ondersteuning van een multifunctioneel centrum (MFC)

Hoeveel mensen kregen een PVB?

We gingen na hoeveel PVB’s werden toegekend vanaf 2016 tot nu. Het PVB systeem startte op 1 januari 2017. Daarvoor kregen meerderjarigen een PAB of PGB of stroomden ze in bij een voorziening (FAM). Dat was dan met een persoonsvolgende convenant. Daarnaast werd ook voor meerderjarigen de rechtstreeks toegankelijke hulp verder uitgebreid.

En wat mogen we nog verwachten in 2019? We baseren ons daarbij op informatie van het VAPH.

• In 2016
Het VAPH startte met PVB toekenningen vanaf april 2016 voor spoed- en noodsituaties. 308personen kregen toen een PVB.

• In  2017
Op 1 januari 2017 werden 2.415 PAB’s omgezet in persoonsvolgende budgetten (cash formule). 22.000 mensen die gebruiker waren in een FAM-voorziening kregen tevens een PVB (voucher formule). Dat waren dus mensen die al zorg en ondersteuning hadden.

In  2017 kregen daarbuiten nog 1529 mensen een PVB. Het grootste deel kreeg een budget via de automatische toekenningsprocedure (bv in of na een noodsituatie, of bij maatschappelijke noodzaak).

In 2018
Op  30 september 2018 waren er 24.537 budgethouders met een persoonsvolgend budget.
De eerste jaarhelft van 2018 kregen 868 personen een persoonsvolgend budget. Ongeveer 1/3 van deze mensen staat op de wachtlijst. Het VAPH plande voor 2018 nog ongeveer 1300 extra budgetten. We weten nog niet hoeveel het er uiteindelijk geworden zijn. We wachten nog op nieuwe cijfers van het VAPH.

• in 2019
In 2019 verwacht men om 2800 PVB aanvragers een PVB te kunnen toekennen. Dat is ondertussen ook bezig. Mensen krijgen een PVB via een automatische toekenning. De komende dagen zullen zo’n 200 mensen uit de prioriteitengroepen ook een PVB krijgen. Later op het jaar volgen er nog.

Mensen die in zo’n prioriteitengroep wachten, vragen terecht een perspectief. Het is voor hen zeer onduidelijk wanneer ze aan de beurt komen. En velen wachten al veel te lang.

We vernemen van het VAPH dat in de laagste prioriteitengroep nog mensen wachten sedert de eerste helft van 2001. In de 2 andere groepen wachten mensen sedert de eerste helft van 2016. In prioriteitengroep 1 kan men misschien dit jaar nog een budget toekennen aan mensen die daar wachten sedert 2017….


Nog meer dan 10 jaar te gaan om de wachtlijst weg te werken

Als we alle nieuwe mensen optellen die een PVB of PAB kregen sinds 2016 en dat in 2019 misschien ook nog gaan krijgen, komen wij op een totaal van 7944 mensen die een eigen budget kregen.

We maken nu even een simpele rekenoefening. Als we nu weten dat er 18.800 mensen op de wachtlijst staan voor een eigen budget, dan zijn we al 3 nieuwe regeringen verdervooraleer de huidige wachtlijst is weggewerkt. Als men aan dat tempo verder doet tenminste. Meer dan 10 jaar dus. 

Mensen met een handicap dienen vooral het budget krijgen dat ze echt nodig hebben om hun zorg en ondersteuning te realiseren zoals ze dat zelf ook willen. Daar gaan we voor. In volgend artikel meer hier over.


Logo van Lions club Brugge Zeehaven  en Lions club Harelbeke Logo van Rotary club Waregem en Rotary club Ronse Logo van Innerwheel Logo van Globetrade Logo van Wings and Wheels Ursel Logo van Staf Steegmans Logo van Music For Life Logo van Radio 2 Logo Stan, trefpunt verstandelijke handicap Logo van de Colors Torhout Logo van Quiz-kras door Europa, JCI Oudenaarde