Hoe lang is die wachtlijst nu ?

  05 Mar 2019 door Autistem

Home› Blog› Invloed op het beleid› Hoe lang is die wachtlijst nu?

Hoe lang is die wachtlijst nu?

Geschreven op ma 4 februari, 2019door Jeroen De Weerdtin de categorie Invloed op het beleid 

Hoe lang is die wachtlijst nu?

De verkiezingen van een nieuwe Vlaamse regering komen eraan in mei. We willen dat de volgende regering komaf maakt met de wachtlijsten. De komende weken voert Onafhankelijk Leven vzw de druk verder op. Maar eerst wat info over de wachtlijst. Hoe zit die nu eigenlijk in elkaar?

14, 20 of 24 duizend?

Staan er nu 14.000, 20.000 of 24.000 mensen met een handicap op de wachtlijst? Maakt niet uit zeker? Alle getallen die genoemd worden zijn te hoog.

Toch enkele concrete cijfers. Want er zijn  twee wachtlijsten: één voor de minderjarigen met een handicap en één voor de meerderjarigen met een handicap. Op die twee lijsten samen staan er zeker al 18.600 mensen. Dat wil zeggen dat vandaag bijna 20.000 mensen met een handicap wachten op ondersteuning en assistentie.

Laat je niet ontmoedigen

Dat er zoveel mensen op de wachtlijst staan, betekent niet dat je je vraag naar zorg en ondersteuning moet inslikken. Integendeel!

We weten dat veel mensen van bij de aanvraag al afgewimpeld worden met "je gaat toch nooit aan een budget raken". Laat je hierdoor niet van slag brengen. Eenmaal blijkt dat je vragen voor zorg en ondersteuning terecht zijn, heb je daar gewoon recht opvinden wij.

Helaas zijn er ook al wachtlijsten om je aanvraag dossier op te stellen. Dus zo'n aanvraag doen neemt ook veel tijd in beslag.

4.000 kinderen en jongeren op de wachtlijst

Die cijfers halen we uit het jaarverslagvan de jeugdhulp 2017. Bij die 4000 zijn er 1.580 gezinnen die een PAB hebben aangevraagd:

 • ze wachten gemiddeld 4 jaar op de toekenning van een PAB
 • bijna 40% wacht al 3 jaar of langer
 • heel recent kregen 53 gezinnen een PAB; zij stonden al 13 jaar of langer op de PAB wachtlijst

Daarnaast wachten 2.420gezinnen op hulp vanuit een Multifunctioneel Centrum (MFC).

 • zij moeten gemiddeld iets langer dan een jaar wachten op hulp
 • ongeveer de helft moet langer wachten dan één jaar

Ongeveer 80% van deze gezinnen moet nu zijn plan trekkenzonder extra jeugdhulp. Zowel voor PAB als MFC gaat het over 80% minderjarigen (0-17 jaar) , en voor ca 20% over jongvolwassenen (18-21 jaar).

Deze cijfers gaan over de situatie op 31/12/2017. We verwachten snel actuele cijfers. We vermoeden dat de vragen van het aantal jongvolwassenen nog zal toenemen.

14.600 meerderjarigen op de wachtlijst

Deze 14.600 volwassenen met een handicap wachten op een persoonsvolgend budget (PVB).  Daarmee kunnen mensen met een handicap hun zorg en ondersteuning zelf organiseren of inkopen bij een zorgaanbieder.

Het VAPH brengt regelmatig verslag uit in het Vlaams parlement over de invoering van de persoonsvolgende financiering en ook over de wacthlijst.

Volgens het VAPH:

 • heeft de helft hiervan al een Basisondersteuningsbudget (300 euro per maand)  of doet beroep op Rechtstreeks Toegankelijke hulp (begeleiding/dagopvang/ verblijf in beperkte mate)
 • 25% is gewoon op zichzelf aangewezen
 • 25% hebben een verhoging van hun budget aangevraagd

Wie op de PVB wachtlijst terechtkomt, komt eigenlijk in een prioriteitengroepterecht: 1,2 of 3. In prioriteitengroep 1 zitten de mensen die eigenlijk dringend een budget nodig hebben. In prioriteitengroep 3 zitten de mensen die langer kunnen wachten op een budget, maar daar eigenlijk ook wel nu al recht op hebben. Wie waar terecht komt wordt beslist door de prioriteitencommissie.

Wat weten we over de mensen in die prioriteitengroep? Niet zoveel eigenlijk:

 • 12.607mensen zitten in de laagste prioriteitengroep. Een aantal van hen wachten al sinds 2001op een budget
 • de rest zit in de andere 2 groepen: 1.050 in de eerste, 950 in de tweede. Deze mensen werden in 2016 of lateraan deze groep toegewezen
 • de Vlaamse regering gaat in 2019 die mensen nu die nog geen hulp hebben en in prioriteitengroep 1 of 2 zitten, alvast een basisondersteuningsbudget (BOB)toekennen

De PVB's die op de gewone manier worden toegekend worden gaan in 2019 voor 85% naar mensen uit prioroiteitengroep 1, voor 10% naar mensen in prioriteitengroep 2 en voor 5 % naar mensen in prioriteitengroep 3.

Het VAPH heeft beloofd de noden van de mensen in prioriteitengroep 3 beter in kaart te brengen. 

En wat met het basisondersteuningsbudget en de rechtstreeks toegankelijke hulp?

Deze hulp is bedoeld voor mensen die minder intensief en frequent zorg of ondersteuning nodig hebben, bv. een aantal begeleidingen thuis per maand of enkele dagen kortverblijf. Hiervoor bestaan geen officiële wachtlijsten. Als je al een PAB of  PVB hebt, kan je dit niet combineren met een basisondersteuningsbudget of rechtstreeks toegankelijke hulp.

Voor rechtstreeks toegankelijke hulp ben je wel afhankelijk van de vergunde zorgaanbieders. Je kan daar steeds een aanvraag doen, maar of ze jou kunnen helpen hangt af of zeplaats hebben (bv voor kortverblijf of voor beperkte dagbesteding. We gaan ervan uit dat zij zelf bijhouden waar tekorten zijn.

Het basisondersteuningsbudget wordt automatisch toegekendals je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ook minderjarigen komen in aanmerking voor een basisondersteuningsbudget.

Laat je stem horen!

Het VAPH is nog aan het berekenen wat de juiste kostprijs is om de wachtlijst op te lossen.Onafhankelijk Leven vzw verwacht op basis van de info die we hebben dat de volgende Vlaamse regering minstens het dubbele doet van wat de huidige regering heeft gedaan:  660 miljoen. 

Maar dan moet het wel duidelijk zijn dat véél mensen in Vlaanderen hiervan wakker liggen. En we weten dat dit zo is: zowat iedereen kent wel iemand in eigen kring met een handicap of een vermoeden van handicap die zorg of ondersteuning nodig heeft. Dagelijks lezen we berichten van mensen die die wanhoop nabij zijn.

Sta jij op een wachtlijst? Wij komen op voor jouw belangen. We hebben jou daarvoor nodig. Je kan dan aanlsuiten bij de gesloten facebookgroep de "Wakkere Wachters".Zo geven we idereen die op een wachtlijst staat een gezicht én een stem. En daar broeit wat! 


Logo van Lions club Brugge Zeehaven en Lions club Harelbeke Logo van Rotary club Waregem en Rotary club Ronse Logo van Innerwheel Logo van Globetrade Logo van Wings and Wheels Ursel Logo van Staf Steegmans Logo van Music For Life Logo van Radio 2 Logo Stan, trefpunt verstandelijke handicap Logo van de Colors Torhout Logo van Quiz-kras door Europa, JCI Oudenaarde