Start West-Vlaanderen

  13 Feb 2019 door Autistem

st@rtsein
januari 2019

 

Voorwoordje Marjan
 

In dit eerste Startsein van 2019, staan we met plezier nog een laatste keer stil bij de laatste weken van 2018.  De mooie foto’s zetten iedereen in de kijker, die nog een kleine of grote actie ondernam ten voordele van onze dienst.  Je ziet ook enkele dappere lopers, die de warmathon liepen ten voordele van onze thuisbegeleidingsdienst. Dankjewel hiervoor! 

Traditioneel hebben wij in januari steeds de nieuwjaarsreceptie, waarop wij met personeel, raad van bestuur en sponsors het glas heffen op het nieuwe jaar. Dit is het moment waarop wij ook onze plannen voor het komende werkjaar voorstellen.  We delen dit ook graag met jullie, ouders.  We hopen om in 2019 de eerste stappen te zetten in het realiseren van enkele nieuwe projecten, die o.a. door Music For Life en andere sponsors mogelijk gemaakt kunnen worden.   

Al een tijdje dromen we van een mobiele snoezelruimte.  Snoezelen is ontspannen aan de hand van beelden, kleuren, geuren en geluiden die de zintuigen aangenaam prikkelen.  Voor veel mensen is de drempel naar een snoezelruimte groot.  Vandaar onze droom om de snoezelruimte naar de mensen zelf te brengen.  Hoe en wat, is nog onduidelijk.  Maar in 2019 hopen we de eerste stappen te zetten in dit grote project.
Daarnaast zetten we in het komend jaar ook in op het thema ‘sensorische informatieverwerking’.  Het verwerken van prikkels loopt voor iedereen anders.  Sommige kinderen, jongeren of volwassenen hebben nood aan extra prikkels, anderen hebben nood aan het verminderen van prikkels.  Momenteel worden enkele thuisbegeleiders opgeleid om zich hierin te specialiseren. Maar zij hebben ook nood aan materiaal om gezinnen te laten uitproberen: bijv. een drukvestje, friemeldoekjes, zwaartedekens… Het je hier vragen over? Spreek er dan zeker met je thuisbegeleider over.  Misschien is zoiets wel interessant voor jouw kind(je).
Tenslotte is het ontwikkelen van een brussenspel ons derde grote project voor 2019.  We kregen reeds middelen van de Koning Boudewijnstichting om dit spel te ontwikkelen.  Later willen we het spel ook graag ter beschikking stellen van gezinnen en voorzieningen.  Spannend!

Zoals jullie zien, uitdagingen genoeg in 2019 voor onze thuisbegeleiding. 
Ik eindig met een korte wens voor elk van jullie in 2019: Droom, denk, durf en deel. 
Laat je inspireren door de grootsheid van een nieuw begin! 

Marjan Tyberghien
Directeur
 
 

De warmste week 

Warmathon en koekjesbak
 

Vicky, de mama van Xander traint de jonge sportievelingen van judoclub Ippon Ryu Brugge.
Met hun club namen ze met 26 leden deel aan de Warmathon in Brugge op zondag 23 december.
Op deze druilerige zondag was het hartverwarmend om te zien dat deze club en de ouders van Xander zich inzetten voor onze dienst Start West-Vlaanderen!!
Hartelijk dank Vicky, Yves, Xander, Mathias en alle lopers!
 
Ook de kleinzoons van thuisbegeleidster Marleen liepen in Brugge voor het goede doel, zij kozen voor Start West-Vlaanderen. Goed gedaan, jongens!
 
“De familie en vrienden van Liv liepen enthousiast mee met de warmathon en droegen zo hun steentje bij voor Start West-Vlaanderen.”

 
Flore hoorde dat de grote mensen aan het werken waren geslagen om de thuisbegeleidingsdienst van haar nichtje Lena te sponseren in de Warmste week. Dus wou Flore zelf als ‘kleine’ grote meid ook haar steentje bijdragen voor Lena waar ze graag mee speelt. 
Gesteund door mama en haar vriendinnen verkochten ze voor 200 euro koekjes. Dank aan alle koekjeskopers. Maar vooral: Flore, dikke dankjewel meid!
 

Mooie tekeningen van Lindsey 
Artikel van iemand in begeleiding en haar begeleidster

Lindsey is 27 jaar. In de week gaat Lindsey twee halve dagen naar een atelier van Oranje waar ze semi-industrieel werk doet en creatief aan de slag gaat. 
Lindsey heeft een super talent. Ze kan bijzonder mooi tekenen, vindt haar ideetjes via internet en zet dit op papier. Hier zien jullie Lindsey met enkele van haar mooie werken. 
Samen met Lindsey gaan we verder zoeken naar mogelijkheden om haar vrije tijd verder in te vullen. Ze wil graag een cursus tekenen volgen, of iets doen met paarden of dieren. 
Groetjes van Lindsey en Francine, thuisbegeleidster.
 

Greta, zus van Marina  vertelt...
Artikel van een gezin in begeleiding

Op eigen benen :

Mijn naam is Greta en Marina is mijn 6,5 jaar oudere zus. Marina is 61 jaar en woonde samen met mama in Sint-Michiels. 
Begin dit jaar heeft zij een appartement gekocht in Kristus Koning en een viertal weken geleden is ze er alleen ingetrokken. 
Zij is reeds een kleine 40 jaar tewerkgesteld in Foodstep(beschutte werkplaats). Marina kijkt graag naar TV en is grote fan van Christof. 


Wij zijn bij Start terecht gekomen doordat er spanningen waren ontstaan tussen Marina en mama. Marina wilde zelfstandig gaan wonen. Daarom hebben wij de vraag gesteld aan Start om ons te helpen in onze zoektocht Marina voor te bereiden op een leven zonder mama en om haar netwerk uit te breiden


De begeleiding van Start was een grote hulp. 
Door gesprekken met Lieve kon de spanning verminderd worden. 
In de zoektocht naar zelfstandig wonen is Lieve mee gaan kijken naar woonprojecten, en is ze mee gegaan naar Oranje in de zoektocht naar vrijetijdsbesteding. 
Mama werd wat ouder. Ze had na al die jaren van zorg eens nood aan rust en een uitje zonder Marina.
Marina daarentegen is graag op stap maar in gezelschap.
Lieve zocht samen met Marina naar wie of wat haar goedkeuring kon krijgen. Niet eenvoudig want Marina deed alles al zoveel jaar samen met mama.

De begeleiding spitste zich hoofdzakelijk toe op gesprekken met Marina en mama. Als zus werd ik betrokken bij het inschalen van de emotionele ontwikkeling van Marina. Wat ze ’kan’ konden we wel inschatten maar wat ze ‘aankan’ leek moeilijker. 

Jaren geleden hadden we een begeleidingsbudget aangevraagd bij het VAPH. Marina had jarenlang prioriteitengroep 3. Gezien de onhoudbaarheid van de situatie startte de thuisbegeleidster samen met mama en mij de aanvraag van een herprioritering. En het lukte ons. Marina kreeg haar budget ter beschikking. De grote zoektocht kon beginnen naar een appartement en dienst die de begeleiding van onze thuisbegeleidster zou overnemen. Ook hierin kreeg ik samen met m’n man een actieve rol.
Lieve heeft ook geholpen in de contacten met Zoom (bijstandsorganisatie) voor het opstellen van het VAPH dossier. Zonder deze dienst was het ons moeilijk gelukt.

Als ik nu terug blik op de thuisbegeleiding, dan zou ik het iedereen aanbevelen die met vragen zit. 
De begeleiding kan rust brengen in een gezin. Ze zijn een aanspreekpunt als het eventjes teveel wordt.
Ze zijn beter op de hoogte van waar gespecialiseerde hulp te vinden is.

 

 

Ouders ontmoeten ouders

Warme uitnodiging

Alle ouders die vroeger of nu thuisbegeleiding krijgen van Start West-Vlaanderen hebben zeker één iets met mekaar gemeen: ze nemen de zorg op voor hun kind(je) met extra noden.
Elk gezin moet hierin zijn eigen weg vinden. Een thuisbegeleider komt  langs bij jullie thuis met een grote dosis emotionele ondersteuning en een hele bagage professionele kennis.  Die thuisbegeleider kan echter nooit weten hoe het is en hoe het voelt om een kind(je) met extra noden op te voeden. 
Een andere ouder weet dit wel. Ervaringen uitwisselen met andere ouders, kan zeer interessant en bemoedigend zijn.
Vanuit onze thuisbegeleidingsdienst Start West-Vlaanderen willen we jullie de kans bieden om elkaar als ouders te ontmoeten. We zijn overtuigd van de grote kracht van ouders als ervaringsdeskundigen en willen dan ook ouders samenbrengen.
 
In de voorbereiding met enkele ouders, kozen we voor het thema ‘vrijetijdsbesteding voor jong en oud’. Dit thema is er om het gesprek te starten, maar elk onderwerp kan en mag aan bod komen.
Heb je zelf aan iets gedacht waarover je met andere ouders wil praten? Geef dit dan door met de inschrijving. Wij zorgen ervoor dat jouw vraag zal passen bij de vraag van andere ouders.
 
Heb je geen opvang voor je zoon of dochter, dan mogen ze meekomen. We voorzien ter plaatse opvang in samenwerking met een vrijetijdsorganisatie.
Ook broertjes en zusjes zijn welkom in de opvang.
Volwassen brussen kunnen aansluiten op het ontmoetingsmoment met ouders. Wil dan bij inschrijving vermelden dat je een broer of zus bent.  We proberen je dan samen te brengen met andere brussen.
 

Er zijn 2 ontmoetingsmomenten : 
 op woensdag 6 maart van 14u tot 16u 
 of op maandag 15 april van 19u tot 21u

telkens in ons secretariaat in Roeselare, Beversesteenweg 255bis.
Het secretariaat is op 15 minuten wandelen van aan het station Roeselare. Laat het ons weten als vervoer een probleem is, we kijken dan of er mogelijkheden zijn om te carpoolen.
 
We willen deze ontmoetingskans voor jullie gratis aanbieden maar we vragen wel om vooraf in te schrijven per mail bij kim.verschaeve@startwestvlaanderen.be of met een inschrijvingsstrookje bij je thuisbegeleider.


 

 

boekrecensie
 
TITEL: Hink-Stap-Sprong 
AUTEUR(S): Jo Voets, Lieve Michielsen, Sarah Hertens
UITGEVERIJ: Garant
ISBN NUMMER: 90-441-1729-7
KOSTPRIJS: 21 euro

Dit boek bestaat uit twee onderdelen: boek 1 behandelt de ontwikkeling van kinderen, van 0 tot 18 jaar. Dit is telkens onderverdeeld in aparte hoofdstukken. Boek 2 beschrijft de ouderlijke vaardigheden: hoe je kan omgaan met je kinderen per leeftijdsfase. 
Het leuke aan deze boeken is dat ze heel duidelijk en eenvoudig geschreven zijn. Er worden ook veel illustraties gebruikt, wat het leuk maakt om in te kijken. Je hoeft niet het hele boek te lezen, je kan het stukje kiezen dat jou interesseert. 
 
 
boekrecensie
 
TITEL:  Wat kun je doen als je te snel boos bent.
AUTEUR(S): Dawn Huebner
UITGEVERIJ: SWP bv 
ISBN NUMMER: 9789085605553
KOSTPRIJS: 17,50 euro
 

In dit boek, geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, wordt boosheid vergeleken met een brandend vuur, een vuur waar je zelf de controle over hebt. Er wordt stilgestaan bij verschillende manieren om de boosheid te doven. Maar er wordt ook aandacht gegevena aan het herkennen van de vonken en hoe je ervoor kan zorgen dat het vuur minder snel ontstaat.
Een praktisch boek waarin je samen met je kind op zoek gaat naar manieren om beter met boosheid om te kunnen  en minder snel boos te worden.
Er zijn nog twee interessante boeken in deze serie: 'Wat kan je doen als je teveel piekert?' en 'Wat kan je doen als je niet durft te slapen?' 

 

Weetjes

Nieuwe tool NMBS

Leergids om zelfstandig met de trein te (leren) reizen

NMBS engageert zich om de toegankelijkheid in al haar stations en treinen voortdurend te verbeteren.
 
Zij willen ons een nieuwe tool voorstellen waar alle mensen met begrips- en oriëntatieproblemen baat bij kunnen hebben: een leergids om zelfstandig met de trein te (leren) reizen.
 
De tool werd ontwikkeld in samenwerking met Inclusion, Inclusie Vlaanderen én personen die de doelgroep vertegenwoordigen. Ze lieten zich bovendien adviseren door Unia en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap. Het geheel is in eenvoudige en duidelijke taal geschreven en te downloaden via https://www.nmbs.be/ikdurfdetreintenemen. Aarzel niet om de tool uit te testen, te gebruiken, te verspreiden …
 
De ontwikkeling van deze tool betekent niet het eindpunt voor de NMBS. Ze willen de leergids namelijk voortdurend bijsturen op basis van feedback uit de sector én van de gebruikers zelf. Uw opmerkingen en suggesties zijn dus zeker welkom aan hun adres, via assistance@nmbs.be.
Men kijkt uit naar uw feedback!


Nieuw: Autismechat!


Liga autisme Vlaanderen start op 28/01/2019 met de Autisme Chat.
Dit is een gratis en anonieme chat waar mensen terecht kunnen met vragen rondom autisme. De chat zal bemand worden door medewerkers uit alle thuisbegeleidingsdiensten autisme.

De Autisme Chat richt zich tot alle kinderen/jongeren/volwassenen met autisme en hun directe netwerk (ouders, grootouders, partner, kinderen, brussen, enz).
Ook voor gezinnen die dus (nog) geen thuisbegeleiding kregen!
De Autisme Chat is bereikbaar via http://www.ligaautismevlaanderen.be en binnenkort ook via de eigen website van alle vier de thuisbegeleidingsdiensten autisme.
Meer info vind je in volgende flyer 

 

Met dank voor de medewerking aan deze nieuwsbrief:
Marjan - Hilde - Lies - Kim - Dorien - Lieve - Francine - Marleen - Maya

Start West-Vlaanderen vzw is een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een kind met een ontwikkelingsvertraging, een verstandelijke beperking of een meervoudige handicap en voor gezinnen met een jongere of een volwassene met een verstandelijke beperking.
Wij zijn bereikbaar:

secretariaat Roeselare:
Beversesteenweg 255 bis
8800 Roeselare
tel.: 050/40 50 00


Heb je een fijne ervaring opgedaan, waarvan u vindt dat ook anderen er iets kunnen aan hebben.  Of heb je een leuke tekening, nuttige leestip dan mag je deze steeds mailen naar: info@startwestvlaanderen.be

 

This email was sent to info@autistem.be 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Start West-Vlaanderen vzw · Beversesteenweg 255 bis · Roeselare 8800 · Belgium 

Email Marketing Powered by Mailchimp

Logo van Lions club Brugge Zeehaven  en Lions club Harelbeke Logo van Rotary club Waregem en Rotary club Ronse Logo van Innerwheel Logo van Globetrade Logo van Wings and Wheels Ursel Logo van Staf Steegmans Logo van Music For Life Logo van Radio 2 Logo Stan, trefpunt verstandelijke handicap Logo van de Colors Torhout Logo van Quiz-kras door Europa, JCI Oudenaarde