Autistem wil een stem geven aan de mensen met autisme

VZW Autistem

 

VZW Autistem is een familievereniging die zich sinds 1991 tot doel stelt de levenskwaliteit van normaal begaafde volwassenen met autisme in Oost- en West-Vlaanderen te bevorderen.

Autisme is een complexe beperking, waarover nog steeds veel onduidelijkheden en misverstanden bestaan. Daarom zetten wij met Autistem  blijvend in op informatie, sensibilisering en belangenbehartiging.

Dit proberen wij te realiseren via allerlei initiatieven die groeien vanuit de nood die deze personen, hun naaste omgeving en hun netwerk ervaren.

Waar het echt om gaat zijn de mensen met autisme en de gevolgen hiervan waarmee zij te kampen hebben. “Zij” staan centraal in het ganse gebeuren van Autistem. We blijven ijveren voor aangepaste zorg, woon- en werk omgeving en zingeving in hun leven.

Waar zij het vaak moeilijk hebben om hun gevoelens en wensen te verwoorden willen wij onze “stem” blijvend ter beschikking stellen.

Het resultaat van vandaag, de vele gerealiseerde “projecten”, is de bekroning van jaren gratuite inzet van de ouders en brussen en “de fondsenwervingen”.

We volgen de zorghernieuwing van de overheid op de voet,

2017 staat in het teken van de persoonsvolgende financiering (PVF). Sinds 1 januari krijgen de volwassenen met een beperking via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een persoonlijk budget. Meer info over PVF vind je hier in het artikel in “Autisprokkels”.

De beperking autisme is een zware last om dragen. Wij kunnen die niet verminderen maar wij kunnen wel een stukje helpen dragen.

Beisbroekbosloop 2018


Over ons

Hieronder vind je een foto van een deel van het bestuur.

Voorzitter: Joke Seegers
Onder voorzitter: Maria Declercq
Secretaris: Osteux Hilde
Penningmeester: Bernard Vanopbroeke (ontbreekt op de foto)
Ballegeer Kristien
Tyberghein Marjan (ontbreekt op de foto)
Gheysen Patrick


afbeelding van het bestuur

Logo van Lions club Brugge Zeehaven  en Lions club Harelbeke Logo van Rotary club Waregem en Rotary club Ronse Logo van Innerwheel Logo van Globetrade Logo van Wings and Wheels Ursel Logo van Staf Steegmans Logo van Music For Life Logo van Radio 2 Logo van Inclusie VZW Vlaanderen Logo van de Colors Torhout Logo van Quiz-kras door Europa, JCI Oudenaarde